Đã hoàn thành

Add button cart (multiple items) Prestashop

Need a jquery designer who is skilled in Prestashop to make a button add multiple items from a product page.

[url removed, login to view]

I need the animation to be the same as the add to bag button. I should be able to see a rectangle flying to the cart when add to shopping bag button is pressed. It should be optional should I not like the animation to change it.

Kĩ năng: AJAX, PHP, Prestashop, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: multiple add cart prestashop, prestashop add cart multiple, prestashop multiple add cart, prestashop add cart animation, multiple items cart prestashop, prestashop add multiple items cart, add multiple product cart prestashop, cart animation prestashop, add button prestashop, prestashop multiple cart, prestashop change add cart add bag, shopping cart animation prestashop, prestashop add multiple product cart, prestashop website design, make a cart, design a button, bag product designer, bag product design, add cart multiple product prestashop, prestashop multiple items cart, multiple cart add prestashop, prestashop cart animation, prestashop multiple cart add, add multiple items prestashop, prestashop cart add animation

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Tuscaloosa, Vietnam

ID dự án: #1033691

Được trao cho:

BestWeb4U

Hi mate, let's start! thanks!

$150 USD trong 3 ngày
(249 Đánh Giá)
7.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

MolikJain

Hi, We will complete this project qualitatively and professionally. Please check your PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
4.3