Đang Thực Hiện

Add 3 email notifications

I need 3 email notifications added to a micro job script.

1) When a job is purchased the buyer should receive an email confirmation

2) When a job is accepted by the seller, the buyer should receive and email notification stating "Your order was accepted"

3) When the buyer or seller post a message in the project message board the other should be notified "you have received a new message in the project message board".

I need someone who can do this immediately, my budget is $30

Kĩ năng: Adobe Dreamweaver, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: confirmation/notification, confirmation notification, 3 seller, micro job, email notification , php email receive, email receive php, php micro project, email receive, receive email, notifications php, website post add, script email received, website design email confirmation, need project message board website, job board script php, need micro job, confirmation email, job order php script, email notification design, message email, notification job, notifications, micro job website, post order confirmation

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) LA, United States

ID dự án: #1038840

Được trao cho:

khanali

Hello Check PMB

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

dagdya99

Lets start

$30 USD trong 1 ngày
(233 Nhận xét)
7.2
eddie09

Consider it done boss, No upfront Payment is Required. Provide 100% satisfaction guarantee. Let we start. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(22 Nhận xét)
5.4
vishwajeetsinh

I am ready to do this work.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0