Đã Đóng

Add new application for my web site.

Hi,this is the items i need to add check attachment also the original script link [url removed, login to view]

Do you have the developer in your own hosting and testing after that upload to my server.

Thanks

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: application design web, my web, web hosting script php, script php add server, ordering site web application, add items, net upload application, check application, web design add link, script check web, add attachment php script, script check web link, add link hosting, add server, add server script, design add, upload attachment php, script add server

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) MIAMI, United States

Mã Dự Án: #1630052

9 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

siddhartha1

Hi, Gone through the details,ready to start,thanks

$250 USD trong 10 ngày
(47 Đánh Giá)
7.8
seekdeveloper

Hi, Kindly check PMB

$250 USD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
7.6
gopalvora

ready to start Thanks

$200 USD trong 16 ngày
(278 Đánh Giá)
7.4
epark

-------------expert team here.please check pm.----------------------

$250 USD trong 14 ngày
(253 Đánh Giá)
7.4
freeworks

Hi, I saw your project description. I will do that on time. I will do custom design and coding for you. Please check my profile and portfolio. Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(240 Đánh Giá)
7.2
softlinkage

I'm ready to start work with you. Please check your inbox for further detail....

$180 USD trong 3 ngày
(85 Đánh Giá)
6.2
deveshdashora

WE ARE ALWAYS ONLINE AND READY FOR WORK .......... PLEASE GO THROUGH THE PMB FOR MORE INFO. THANK YOU.

$200 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
habiburcsesust

Hi We have seen your project requirement. We can do it easily. We are expert on HTML, Javascript, MySQL, PHP ,AJAX,Jquery ,Payment Api ,Facebook Api etc. thanks.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
3.1
farhan498

let start work

$165 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0