Đang Thực Hiện

Admin panel redesign

Create a easy-to-use admin panel for the Nigbur's Fine Furniture site, including client instructions to make the admin pages usable for a non-tech-savvy client.

Kỹ năng: HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: fine furniture design, c panel, php website admin panel, panel, design admin, admin redesign, client panel, create admin, admin panel design php, easy use admin panel, furniture design website, admin panel redesign, site furniture, design panel, website including admin, grafxpro, easy admin, admin pages website, admin pages, client panel php, admin panel website php, website admin client, redesign admin, php site admin panel, php client panel

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Wausau, United States

Mã Dự Án: #1007502

Đã trao cho:

MicahWilliamson

Thank you for posting this.

$250 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
4.3

9 freelancer đang chào giá trung bình $303 cho công việc này

acesolution

lets do it ...

$250 USD trong 3 ngày
(123 Đánh Giá)
6.7
giux

hi, please check pm

$400 USD trong 10 ngày
(16 Đánh Giá)
5.9
ssinfotec

Please check the PM.

$300 USD trong 2 ngày
(53 Đánh Giá)
5.5
danieloraca

PMB first as usual :)

$250 USD trong 2 ngày
(53 Đánh Giá)
5.3
fasttps

Kindly check your PMB

$250 USD trong 4 ngày
(10 Đánh Giá)
5.0
pixelfreaks

hello Please check our PM. thanks

$400 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
4.6
chandrabhanu2010

Please check PMB.

$375 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
sunsoft98

======================Please check PMB=============================

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0