Đã Đóng

Adsense Website

I need a blog that generates USD$8-USD$10 each day with Adsense.

I'll provide the blog, hosting ,and would buy the domain name with a keyword you chose, related to the topic of the blog.

I have the Adsense account and would apply it to the blog.

I 'll pay by milestone.

I'll pay 25% of the bid when the blog earns USD$3 per day.

I'll pay the second 25% when the blog earns US$ 5 per day

I'll pay the balance 50% of the bid when the blog earns USD$8 to USD$10 per day.

I have 10 more blogs to develop.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: need a website that blogs, adsense website buy, earns, adsense website per day, develop website adsense, buy adsense blog, earns day, need buy adsense account, day adsense website, website earns per day, need adsense website design, usd adsense per day, need adsense blog, need adsense account blog, adsense website 2012, design adsense account, apply adsense account, website earns, keyword adsense, website generates day, develop blog adsense, adsense keyword, php domain keyword, develop website blog, develop blogs website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #1612297

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

Landoninfotech14

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fcfacebook

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0