Đã Trao

Advance TCPDF

Hello.

I have problem with TCPDF. Each sheet PDF that I want, a flat bottom like the attach file. PDF formated in 2 columns. And i want this script work with TCPDF. Payment via paypal.

Sorry, my bad english.

Thanks.

Kỹ năng: HTML, PHP, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Xem thêm: tcpdf, paypal advance, design tcpdf, php pdf attach, attach file php, paypal want pdf file, paypal flat file, advance payment scanning work, tcpdf script, paypal payment php script, tcpdf design, script attach file, php attach pdf, advance payment, tcpdf file, php script attach file, flat file script, script advance, tcpdf pdf design, tcpdf php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Semarang, Indonesia

Mã Dự Án: #1687393

3 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

mikesteve

Hi, Experienced in fpdf & tcpdf..Can do this..details in PMB..

$50 USD trong 1 ngày
(93 Đánh Giá)
6.9
Fob9Z0AG6

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mkurniawan

ora biso geng :D doake wae ben biso :D

$50 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0