Đang Thực Hiện

ajax wizzard for Alex

Project made for Alex

Create an ajax wizzard that is flexible and easy to use.

Project made for Alex

gr,

Niek

Kĩ năng: AJAX, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ajax wizzard alex, alex n, alex, delphiniek, easy design website ajax, wizzard, use vsto create pivot table, use script create users, use excel create users, use easy populate moovie, easy create robot, use access create project calendar, php design ajax, use easy populate zen cart, use slice create menu bar, ajax activity indicator use, use words create product name

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Eindhoven, Netherlands

ID dự án: #1612845

2 freelancer đang chào giá trung bình €250 cho công việc này

FreeAl

Hi, its me. I've made a bid

€250 EUR trong 7 ngày
(15 Nhận xét)
4.5
abbasis

Think it done.

€250 EUR trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
2.5