Đang Thực Hiện

ajax wizzard for Alex

Project made for Alex

Create an ajax wizzard that is flexible and easy to use.

Project made for Alex

gr,

Niek

Kỹ năng: AJAX, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: ajax wizzard alex, alex n, alex, delphiniek, easy design website ajax, wizzard, use script create users, use excel create users, use easy populate moovie, easy create robot, php design ajax, ajax activity indicator use

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Eindhoven, Netherlands

Mã Dự Án: #1612845

2 freelancer đang chào giá trung bình €250 cho công việc này

FreeAl

Hi, its me. I've made a bid

€250 EUR trong 7 ngày
(15 Đánh Giá)
4.5
abbasis

Think it done.

€250 EUR trong 7 ngày
(7 Đánh Giá)
2.5