Đã Hủy

Alister

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kỹ năng: PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) S?vres, France

Mã Dự Án: #7245

4 freelancer đang chào giá trung bình $69 cho công việc này

bparag

please see pmb

$80 USD trong 4 ngày
(9 Đánh Giá)
4.2
s1m0n

please try elsewhere

$100 USD trong 999 ngày
(1 Đánh Giá)
3.6
AVS

Why do people even waste their time posting such projects? And why the hell did I bid on it? And those guys are nuts who say they can do this project....

$20 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.7
mindworld

Database preffered MySQL OS:Linux or Windows

$75 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0