Đã hoàn thành

Amazon API Expert - database work to eliminate duplicates

Được trao cho:

arnab0143

--Hello Sir, Please check your pm. Thanks.--

$375 USD trong 3 ngày
(113 Đánh Giá)
7.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $465 cho công việc này

SICS

Please check PMB

$600 USD trong 7 ngày
(43 Nhận xét)
6.7
softwarevamp

Hello, glad to help you!

$350 USD trong 5 ngày
(28 Nhận xét)
5.5
stuntrider

Hey, I can do this for you right now. Please see my private message. Thanks!

$500 USD trong 3 ngày
(16 Nhận xét)
4.8
alimosa

hi sir i would liketo do this job for u . , i wish satisfy u

$500 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
0.0
dreamteam1

Interested, ready to start.

$500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
QiSoftware

Ready to start.

$600 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0