Đóng

Article Writers Website required

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $47 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hello,

I need an article writing website. Where writers can sign up --log in and then write articles for me. I'm attaching the screenshots of a similar website just to give you an idea. I should be able to award start ratings to writres as [url removed, login to view] to pay no more than $50.

This website basically should be a website where my writers can join> log in> see the keyowrds provided >send me the complete the articles etc.

Only INDIAN OR PAKISTANI so that i can talk to him.

The winning candidate should hand it over to me. I have a very limited budget for the [url removed, login to view] me know your best price.

I should be able to post the the topics like the given website or i say every function should be the same.

The website name will be provided to every person so that you can check it out .Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online