Đã Đóng

Auto CAD 2D drawings to 3D Autodesk Inventor

Project task consists of converting Auto CAD 2D drawings to 3D CAD model / i-parts.

Several drawings.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: model 2d, cad website, autodesk model, model inventor, 2d model, cad autodesk, auto cad inventor, 2d design, website 3d, inventor, inventor cad, inventor autodesk, inventor 2d, cad project, cad model, cad drawings, cad 3d, cad 2d, auto parts, cad model design, drawings cad, autodesk project, auto parts project php, autodesk inventor auto cad

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1696304

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

U79dA0xGV

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0