Đã Đóng

Automate iTunes work

4 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

$250 USD trong 2 ngày
(41 Nhận xét)
6.2
poetatom

Dear Sir, I have 22 yrs of experience in VC++ and recently have finished an automation project. Please let me know of the details. Best regards.

$250 USD trong 14 ngày
(3 Nhận xét)
5.8
bomrom

Hi! Send me, please more detalis.

$190 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
Insanemal

Expert Delphi programmer with Automation skills

$190 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0