Đang Thực Hiện

Automatic schedule - who is online

Need automatic system that will take information from schedule for who is online module .

Information about website etc only from pm

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: automatic, schedule design, automatic system, design schedule, schedule system, php schedule system, schedule php system, will automatic, online module, online schedule system, online schedule, php schedule, site online refresh automatic, automatic schedule, schedule system php, automatic php, schedule automatic phone call, online users automatic counter, php schedule module, online design module

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Athens, Greece

Mã Dự Án: #1690375

Đã trao cho:

phanhuutri

as we have discussed

€48 EUR trong 2 ngày
(51 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình €39 cho công việc này

jesuschrist2012

i would like to do your project

€30 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0