Đã Hủy

Blog Engineers Needed

Can you handle my blog works on ongoing basis?

Send in your bids / month. 5 people needed to manage 25 blogs.

5 blogs per niche and 1 niche per contractor.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: engineers in, design engineers, design blog, contractor needed, contractor per month, amptechs, niche blog design, blog design needed, needed ongoing basis, manage blog, blog manage, needed design blog, blog posts needed, political blog writer needed, green blog writer needed, people needed small jobs, sales people needed, blog writer needed, independent contractor transcriptionist needed, people needed, freelancers sales people needed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Columbus, United Kingdom

ID dự án: #1651212

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

X5Team

Dear sir, I can working for you. Please check PMB. Thank you.

$200 USD trong 30 ngày
(51 Nhận xét)
5.5