Đang Thực Hiện

Build Wordpress Templete

Hello,

Prjoject for only [url removed, login to view] you are not a Miraclesolution then don't bid.

As we Discussed...

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: miraclesolution, website build wordpress, build php site bid, build dynamic website bid, convert joomla templete wordpress, templete, design templete, templete wordpress, templete website, wordpress build menu, wordpress templete, website templete, templete php, templete design

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Pune, India

Mã Dự Án: #1697328

Đã trao cho:

miraclesolution

Ready to start...

$30 USD trong 2 ngày
(30 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

tushar1987

Hello i am not miracle solution..but i can made a "MIRACLE" if you trust me and let me work on this project.. i am interested in your project... thanks

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0