Đang Thực Hiện

Canvas LMS project

Install Canvas LMS Open Source on a host

Freelancer says I have to wrote 100 characters to describe this project but really why wast those electrons

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: lms freelancer, freelancer open project, describe a project, canvas freelancer, canvas lms freelancer, freelancer open source, freelancer canvas, host project on, lms php project, canvas php, canvas website design, canvas design, canvas install, php canvas, php lms website, skillshare php, canvas lms install, canvas open source install, install canvas lms, project canvas, open source lms, skillshare, freelancer characters, canvas website, lms website

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1650249

Đã trao cho:

EugeneWHZ

ready to start the setup

$60 AUD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

itconsultindia

php/mysql/ajax experienced

$250 AUD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
3.1
salesbvok

PLEASE SEE PM

$150 AUD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
appsjagan

i ready to install your Opensource

$75 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bikedgtyu

PLEASE CHECK PM

$140 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0