Đang Thực Hiện

Change Text In My Invision Gallery

I need the word copyright changed to location so that people can enter a location rather then copyright info.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: my location , change text design, enter text, change word, enter change, php change text, word change, flash animated text change, static text change flash, actionscript static text change, text change pics flash, change text, text change flash

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Shaunavon, Canada

Mã Dự Án: #1608191

Đã trao cho:

programac

PMB Please...

$30 USD trong 2 ngày
(35 Đánh Giá)
5.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Tharawen

Hi, please check PMB for details

$30 USD trong 0 ngày
(47 Đánh Giá)
5.2
designfacecom

Check your messages.

$30 USD trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
5.0
gottodo

I can do this right now Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2