Đang Thực Hiện

Chat Tool !

I need some assistance in developing the chat tool. Please bid if you can good web developer. only serious bidder only. we will discuss more detail in pm.

Thanks, Sami

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: web tool design, tool php developer, tool design web, developer tool web, design web tool, php chat developer, developer tool, samtiger2, good chat, web design tool, web developer chat, chat tool php, developer web based wysiwyg, php design tool, developer web polyvore, chat tool, rent developer web design, website chat, chat website developer

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Charlotte, United States

Mã Dự Án: #1681099

Đã trao cho:

sunsefunfyns

Hello, Please check PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(15 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

bobytronybr

10 years of experience

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0