Đã Đóng

Clipbucket CMS developer needed

Hi,

we need a developer who has experience with clipbuchet Video CMS. We need someone, who contineu developement of it.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: clipbucket cms, cms developer, need experience developer, needed developer fix bugs, video cms php, design clipbucket, need cms developer, jewellerde, cms php developer needed, php cms developer needed, video code developer needed, p2p needed developer, cms video php, video cms php website, cms website needed, web developer cms, needed developer, cms video, flash video cms

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1662204

4 freelancer đang chào giá trung bình $205 cho công việc này

softtonix

Please see PMB.Thank you

$200 USD trong 10 ngày
(57 Đánh Giá)
6.5
WordpressTasks

Hi, I worked on a script like it .. PM

$150 USD trong 5 ngày
(16 Đánh Giá)
4.7
alvicreatives

Hi, Alvicreatives has been long into web application development & designing and development business. The last 5 years, we are working on web based ASP.net / C#, Sqlserver 2005/2008, Ajax, CSS, Flash,PHP,MySql,Wor Thêm

$220 USD trong 8 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
CXKow9P62

<b><i>Removed by Freelancer.com Admin for breaching our Terms and Conditions</i></b> computational services - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0