Đang Thực Hiện

156595 clone of biggates(dot)com

clone of biggates(dot)com

We have the design in html also own code nuestroregalo(dot) com programming part

Basically reskin and need code moved from admin to public pages for transsactions

10 pages total 5 english 5 spanish

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: reskin design, dot, english spanish php code, reskin need, spanish clone website, dot php, php spanish code, spanish php code, clone website english, html code reskin, richwaytech, clone spanish, dot com, website reskin, website programming english spanish, com programming, reskin website, php dot, clone english

Về Bên Thuê:
( 207 nhận xét ) miami, United States

ID dự án: #1902780