Đang Thực Hiện

148789 Clone a game ranking site

Hello,

I would like a site (script + design) similar to these ones:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Plus to include an advertising system like this:

[url removed, login to view]

Waiting for your bids :)

Thanks,

Thomas

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: thomas net, thomas, thomas i, diablo, Design a game , advertising clone, game site php script, ranking system website, php game website script, similar site script, design plus advertising, script ranking php, system ranking, ranking site, advertising system net, php advertising system, site php design, game website script, advertising system php, php game site script, advertising game, script game clone, ranking system, script clone game php, php ranking website

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Thessaloniki, Greece

ID dự án: #1894968