Đã hoàn thành

189799 clone of site

need to clone www.freelancedaddy.com. Should have unique design and same structure. Design should be more advanced then original.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: unique clone website, clone www site, clone www, clone php site

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1936013

Được trao cho:

viki2006

Please check PMB

$100 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
4.4