Đang Thực Hiện

139902 Clone web 2.0

Need someone to clone [url removed, login to view]

time line : 5 days

must be online min 5 hours per day

work on our server

payment terms...once site is done

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web min, line clone, min design work, bizonline80, online payment clone, website clone web site, online design clone, clone http, clone terms, clone web design, clone web site design, work online website clone, clone web site php, bizbox, clone web site, web design payment terms, clone web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1886077