Đóng

Club-Website With Booking System

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $725 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Website design with PHP.

MySQL databank to be designed and attached.

Generally, the website will serve as a booking system with a possibility of payment. Something similar to an airline booking website.

MORE DETAILS

1. I have already the Logo. So no need to design another

2. More website details to be given after security is assured

3. Needed asap

4. Website to have a professional look. Should be very user-friendly

5. Provision for users to register and become club website members

6. Services of the website to be constantly upgraded because more users will be joining

7. Website should be viewable through a standard computer and also mobile phones.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online