Đã Hủy

COD: Black Ops Emblem Creator

Looking for someone to make a Black Ops Emblem Generator similar to this one but with a few less features:

[url removed, login to view]

The website uses a Coppermine Photo Gallery Script

Kĩ năng: MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: black ops emblem creator, black ops emblem, cod black ops emblem creator, emblem creator black ops, cod emblem creator, website design creator, cod for, gamexe emblem creator, cod emblem, black ops creator, cod black ops playercard, emblem creator, emblem generator, cod, black photo, website creator net, net photo gallery, photo gallery php script, emblem generator cod black ops, emblem generator black ops, script creator, gallery creator php, gallery script, black ops, photo website script

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) freehold, United States

ID dự án: #1016391

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

thisprojectxp100

Hi. I can make this. :)

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0