Đã hoàn thành

123421 Code My Wordpress Theme

I have a dreamweaver template already created that I use for my website. I need someone to use my template I have created and turn it into a wordpress theme. I want my wordpress blog to look the exact same as my website!

You WILL NOT need to design any new graphics or slice any images becuase my template file has already been created. I will give you my template file and it will be your job to turn it into a wordpress theme.

Only bid if you are familiar with WordPress and if you have any previous examples of coding wordpress themes.

Please PMB me examples of any Word Press work you have done in the past!

I need this ASAP!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: word press code, website code in wordpress, themes blog wordpress, someone to design my wordpress website, my wordpress blog, my wordpress, dreamweaver graphics, dreamweaver coding website, c code examples, wordpress dreamweaver, dreamweaver wordpress, c++ code examples, my previous bid, blog code, coding wordpress, wordpress theme someone, want wordpress theme, dreamweaver php theme, wordpress theme code, code word, wordpress template file, bid wordpress theme, wordpress theme work, wordpress theme template, word template theme

Về Bên Thuê:
( 93 nhận xét ) Escondido, United States

ID dự án: #1869587

Được trao cho:

francm

Please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(183 Đánh Giá)
7.2