e-commerce site

Đã Hủy Đã đăng vào Aug 26, 2013 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

e-commerce site selling online trang web bán hàng trực tuyên thương mại điện tử có đầy đủ các chức năng của 1 trang thương mại

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #4866483

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Aug 26, 2013 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

wbmediadesigner

Hi Thanks for reviewing our bid. We are new In Freelancer but we have more than 10 years of experience. Specialized in: LOGO, CLOTHING & MERCHANDISE, WEBSITE & APPLICATION, ART & ILLUSTRATOR, BOOKS & MAGAZINE BUSIN Thêm

$750 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0