Đã Đóng

conversion of webcam script

I want someone who can convert the [url removed, login to view] file made for adobe flash media server (FMS) so it works on a red5 server. The [url removed, login to view] file belongs to camscripts version 2.0 and works in FMS and i want it to work on a red5 server...

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: asc it, media script, fms, flash conversion, media convert, camscripts flash, script version, work webcam, adobe media server script, red5 asc file works, fms file convert red5, media server php script, convert flash website php website, red5 media, webcam file, conversion file, red5 camscripts, red5 script fms, want webcam, adobe flash media server, adobe flash work, camscripts script, red5 asc file, red5 media server, script webcam website

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) patiala, India

ID dự án: #1017482

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

koolkaa

i can have the job done, just tell me when to start

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0