Đã Hủy

copy website & transfer database

I want a copy of [url removed, login to view] to a new website with a transfer of database info across to the new site each night &

a NEW DECENT TEMPLATE. The template should be simple / pastel & attractive. The name is www.stil.co.za.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: copy website database, pastel website design, name transfer, transfer site, pastel, helm, database info, template transfer, copy simple site, simple copy database, decent template website, copy design php, design transfer template, copy simple design, simple pastel template, transfer existing website template, website template php database, database transfer php, copy database php website, decent template, simple pastel, website design transfer, website database transfer, transfer website template, transfer website database

Về Bên Thuê:
( 389 nhận xét ) STILBAAI, South Africa

Mã Dự Án: #1046622

9 freelancer đang chào giá trung bình $149 cho công việc này

sureshdevi

I can do this work. Thanks, Suresh

$150 USD trong 3 ngày
(785 Đánh Giá)
7.6
aoefmpes

pl check PM

$150 USD trong 5 ngày
(31 Đánh Giá)
5.1
golekduit

easy. let me start

$30 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.8
claum

I can do this project!

$250 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
2.9
avized

hi please chk PM

$200 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
bradblog2

Can start immediately, Please see PMB

$250 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
ZingHo

Check PM. Thanks.

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shivaveepuri

please check your inbox.

$60 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
krish0706

Dear Sir please check pmb for details. Thanks

$99 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0