Đang Thực Hiện

creation of a "Calculate" counter

Designer will create a counter that counts how often the "Calculate" button is clicked on my website

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: counter, counter php, design counter, counter design, php counter website, php counter, counter strike clan website, counter strike mods website, counter strike server website

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Boston, United States

Mã Dự Án: #1725606

Đã trao cho:

santoshfree

Thanks for project.please accept my bid.Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(88 Đánh Giá)
6.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

diamond1027

Hi, I can do it perfectly. Best regards.

$50 USD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
4.9
gamez0r

Hello, Please check PMB!

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.3
pulkitkothari

I will complete your work in time.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0