Đang Thực Hiện

creation of a "Calculate" counter

Đã trao cho:

santoshfree

Thanks for [url removed, login to view] accept my [url removed, login to view]

$50 USD trong 2 ngày
(88 Đánh Giá)
6.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

diamond1027

Hi, I can do it perfectly. Best regards.

$50 USD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
4.9
gamez0r

Hello, Please check PMB!

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.3
pulkitkothari

I will complete your work in time.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0