Đã hoàn thành

creation of a "Calculate" counter

Được trao cho:

santoshfree

Thanks for [login to view URL] accept my [login to view URL]

$50 USD trong 2 ngày
(88 Đánh Giá)
6.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

diamond1027

Hi, I can do it perfectly. Best regards.

$50 USD trong 1 ngày
(27 Nhận xét)
4.9
gamez0r

Hello, Please check PMB!

$30 USD trong 0 ngày
(13 Nhận xét)
4.3
pulkitkothari

I will complete your work in time.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0