Đang Thực Hiện

128866 CSS design for Clip-share

Hello, as the title states I need a nice clean design for the youtube clone script: Clip-share.com.

I will not go into detail, please message me for more details.

Thanks,

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: share, css design, clip, message css, css nice, website clip, website css design, youtube clone design, nice clean design, script design css, youtube css, clip com, clean design, css design website, share clip share, youtube clip, nice css design website, youtube php css, css design php, css design clean, clone clip share, script share, youtube design css, clone website css, script clip

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1875034

Được trao cho:

duhan

thank you

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0