Đã Hủy

Css design with Smarty

I have php code..i need to convert smarty php and new design .

[url removed, login to view]

plz write answer your bid 8+1.

if you have smarty skills bid.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Smarty PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: design with css, Smarty, css design, need smarty php, website css design, convert code css, website smarty, webarul, smarty php code, convert website smarty, convert php smarty, website convert css, design convert smarty, smarty website convert, css design website, css design code, css php convert, design smarty css, css smarty php, write design bid, smarty php design, smarty design, php website smarty website, css design php, convert design php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) nagercoil, India

Mã Dự Án: #1681973

6 freelancer đang chào giá trung bình $169 cho công việc này

WebSolutionWorld

Website Design e port folio konta hobe sir?

$145 USD trong 5 ngày
(219 Đánh Giá)
7.1
SevenStarInfo

Answer : 9 Hello Sir, Please check your PMB Details. Thanks & Regards, SevenStar Infotech.

$140 USD trong 4 ngày
(48 Đánh Giá)
6.9
phpdeveloper11

7 years experience in php development only

$200 USD trong 3 ngày
(22 Đánh Giá)
5.2
mmpl005

Sir please check your pmb.

$250 USD trong 8 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3
mbolintis

Hi, I have a great experience with smarty php (more 8 years). Thanks

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tq1DRQ02d

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0