Đã Đóng

Custom a layout of cs-cart theme

My website using cs-cart 4.1.5 with default theme basic of cs-cart. I have three layout images: Home page - file [url removed, login to view]; Category - file [url removed, login to view]; Product detail - product_detail_page.jpg. I need custom theme layout with request:

- Create new 16 layout display for category like attach file ([url removed, login to view] - [url removed, login to view]).

- Category manager in Admin page, i can choose display interface for category like attach file Choose_layout.jpg.

- Home page, i can choose category layout from library layout(layout 1- layout 16).

- Category pages:

+ If have subcategorys, the subcategoty will show like attach file ([url removed, login to view]), using layout from library ([url removed, login to view] - [url removed, login to view])

+ And if haven't subcategory, show product list like defaul layout of cs-cart.

Website của tôi sử dụng cs-cart 4.1.5 với theme basic mặc định của csj-cs. Tôi có 3 giao diện chính: Trang chủ - file [url removed, login to view]; Nhóm sản phẩm - file [url removed, login to view]; Chi tiết sản phẩm - product_detail_page.jpg. Tôi cần chỉnh sửa giao diện theme theo 3 giao diện đó theo yêu cầu:

- Tạo mới 16 giao diện hiển thị nhóm sản phẩm như file đính kèm ([url removed, login to view] - [url removed, login to view]).

- Quản lý nhóm sản phẩm trong trang quản trị, có thể chọn giao diện hiển thị cho nhóm sản phẩm giống như ảnh mẫu Choose_layout.jpg.

- Trang chủ, các nhóm sản phẩm kéo thả ra, có thể chọn kiểu giao diện từ kho giao diện đã tạo (1- 6).

- Trang nhóm sản phẩm:

+ Nếu có nhóm con, danh sách nhóm con sẽ hiển thị như giao diện đính kèm ([url removed, login to view]), giao diện hiển thị sẽ chọn 1 trong các mẫu ([url removed, login to view] - [url removed, login to view])

+ Nếu không có nhóm con, hiển thị mặc định như bình thường của cs-cart.

Kĩ năng: CS-Cart, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ti design, page layout design home, I con design, home library design, create category and subcategory in php, admin cs, website di, Theo, ra, kho, giao, design a layout, d layout, c+×, c++ a, interface theme, custom php library, cart custom theme, ???, custom php cart

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #6004974

4 freelancer đang chào giá trung bình $912 cho công việc này

viworld

Dear sir > , Visa Info World Pvt. Ltd. is India base company. You can see our work at [login to view URL] or in portfolio section. We provide best solution in low cost . So we want to discuss about your requirement. Thêm

$505 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.2
Powinteh

Предложение еще не подано

$2444 USD trong 25 ngày
(2 Nhận xét)
4.1
napsterinfotech

Hello sir, I am an experienced developer and able to create your Custom a layout of cs-cart theme at low costs plus high quality. I am ready to do the work for you. Please consider my bid and hire me. Thank you...

$250 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
nhantam

Xin chào bạn. Mình là Bang, có 6 năm kinh nghiệm lập trình PHP, và 3 năm kinh nghiệm xử lý cs-cart. Mình có thể xử lý được yêu cầu của bạn. Mình sẽ nói chi tiết cụ thể hơn về cách làm 16 giao diện hiển thị khá Thêm

$455 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
wimgroup

hi sir, We working so long time with CS-Cart, Drupal, WP Design & Code and have much experience, so we believe we can do it for you and we promise make it perfect. You can contact me by Skype : lehoanganhvu Th Thêm

$500 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0