Đã Đóng

Custom vBulletin Homepage

I am looking for someone who can do a custom vBulletin Homepage like this : [url removed, login to view]

The difference is, mine should have three columns, fixed width, and all three columns fetch the latest posts on a certain forum with a preview of the first post.

Kĩ năng: AJAX, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: custom preview, fetch post, php homepage, forum homepage, forum custom, vbulletin latest posts php, php vbulletin latest posts, php post vbulletin forum, post forum vbulletin, custom php vbulletin, homepage post, custom forum design, custom forum vbulletin, website forum vbulletin, fixed width website width, custom vbulletin design, vbulletin custom design, vbulletin website homepage, vbulletin website design, vbulletin post, vbulletin homepage design, php custom forum, custom vbulletin website, custom php forum, fetch post php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore

ID dự án: #1626436

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

SMAKii

Please Read Your PM.

$50 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
3.7