Đang Thực Hiện

3223 customize diggclone

I have a clone to digg.com. I need someone to customize it for me. (minor changes plus new template)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: someone customize template, digg com clone, clone digg com, php digg clone, digg template, need digg clone, customize clone com, customize clone, clone digg, digg clone template, template digg, digg clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1754093