Đã hoàn thành

150981 customizing script design

I need to take the design of [url removed, login to view], it is a wordpress blog, and carry the design over to another script on the same server. located at [url removed, login to view]

It involves using the same header and footer files as the wp-blog, customizing the css (colors, fonts, link styles, etc...), moving the navigation to the right and copy the design of the blog.

in other words, I need these two scripts to be identical in theme.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress customizing, customizing wordpress blog, script words, design styles, customizing, script navigation, words script, footer php script, copy css wordpress theme, php script blog website, script design css, footer script, customizing website, copy script wordpress, blog script website, wp blog design, wp blog css, script design , script copy files, php script copy files, design wp blog theme, customizing wordpress theme, customizing wordpress, customizing blog website, copy wordpress theme server

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) United States

ID dự án: #1897160

Được trao cho:

Enayet

Thanks, Enayet

$125 USD trong 3 ngày
(674 Đánh Giá)
8.1