Đang Thực Hiện

Database Administration

Đã trao cho:

allhen

Ready to help you with this,

$45 USD trong 1 ngày
(64 Đánh Giá)
5.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

GoranUsljebrka

Dear sir I am very interested to work on this project

$45 USD trong 1 ngày
(68 Đánh Giá)
5.7
achillesJK

I can do this job. Please check pm.

$45 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.9