Đã hoàn thành

Design a Website for a band

Được trao cho:

webamenity

Hello, Please check PMB. I can do this project for you.

$75 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $169 cho công việc này

dotcomdotbd

Ready to start now. Please, check PM. Thanks, :)

$249 USD trong 15 ngày
(37 Nhận xét)
6.0
goldenstar

Hello,sir. I can do this job. Please check pmb.

$200 USD trong 2 ngày
(49 Nhận xét)
5.2
dipta12

Hi, Experienced design agency here. Please check PMB.

$120 USD trong 4 ngày
(10 Nhận xét)
4.3
jsiebers

I'd love to do this!

$200 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.1