Đóng

132784 Design Work Needed On Website

Dự án này đã được trao cho britishyip với giá $294 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have had a website built & now need the graphics design & layout finishing. The site is [url removed, login to view] which is based on sim to proxy.org.

I need the headers & footers designed, a logo & the links & graphic layout designed.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online