Đóng

Designing and upgrading websites

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $522 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Hi

I have 6 running websites:

I am expecting the followings :

1- Redesigning and upgrading the websites.

2- Maintenance of these websites (by request)

3- SEO (by request)

Some of the websites needs to be reprogramme in wordpress from current programming language.

websites are on host monster.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online