Đang Thực Hiện

Designworks blog transfer

move blog from [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

move blog from [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

move blog from [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

move blog from [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

move blog from [url removed, login to view] to [url removed, login to view]

$30 only accepted

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: transfer php blog, move blog, blog transfer, transfer blog different website, transfer blog domain, transfer blog website, transfer blog content, transfer blog, transfer blog wordpress website

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) New Farm, Australia

Mã Dự Án: #1679767

Đã trao cho:

goldensolution

**As discussed**

$30 AUD trong 1 ngày
(211 Đánh Giá)
7.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Dunkoh

Lets do this

$30 AUD trong 0 ngày
(102 Đánh Giá)
6.8
MHedayet

Hi, sounds like piece of cake to me :) Ready to start right now.

$30 AUD trong 0 ngày
(43 Đánh Giá)
4.9