Đang Thực Hiện

143828 DHTML Ad Window

i need a simple Dhtml ad window that will slide in once per session. Not asking that much. I'll design what's inside the window. I will not award the project until you show me a demo. You either know the code or not. Show me a site where a window slide in.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: window, window design, php window, dhtml php, window dhtml, dhtml window demo, window project, website dhtml slide, simple dhtml window, slide show window, slide dhtml, show window, php dhtml, simple dhtml project, dhtml slide, dhtml design, dhtml window, per session, dhtml project

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Thunder Bay, Canada

Mã Dự Án: #1890004