Đã Hủy

Duplicate drop down menu & 9 categories

Duplicate 1 location drop down menu & 9 text categories.

adult project.

The text size, font color & url should all be exact.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: menu drop, php font color, php url amp, menu color, url amp php, duplicate location, drop project, drop menu design, categories text, menu design size, duplicate design, duplicate website design, drop menu php, php menu design, virtuemart categories vertical menu, duplicate php website, menu drop subpages wordpress, menu drop vertical magento, menu drop joomla, drop menu, horizontal css menu drop, php drop menu

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Washington, D.C., United States

Mã Dự Án: #1624546

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

kultech

I can done. Please check PM and my review.

$30 USD trong 1 ngày
(35 Đánh Giá)
4.5
ammitssharma

Hi,Higly Expert Wordpress Developer Here. The Best QUALITY WORK for your job. Please check details in Msg.

$70 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
sivakaza

Hi Bigbiz i am interested do this. let us move forword

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0