Đang Thực Hiện

133518 Duplicate a Header

Hi,

I have one site with a directory added and I need the header of the main site to match the header of the directory site so it all looks the same.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: design main header, match header website, duplicate site, design php header

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1879689