Đang Thực Hiện

164484 ebay clone site

I am looking for some one who can build me an auction site like ebay auction site.

Not just auction site also the complete ebay site that has all the tools for buyers and sellers. A complete ebay auction site. email me at mariasaddu ---> (yahoo) for a detail information

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, PHP, Dịch thuật, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: build a website like ebay, build a site like ebay, like ebay, ebay tools, ebay clone, clone site, build website sellers, build ebay website, clone site design, yahoo clone php, design ebay site, ebay 250, php ebay auction, ebay site clone, looking buyers sellers, php clone yahoo, site sellers, detail ebay website, buyers site, site buyers, ebay php email, ebay php website, ebay auction website, ebay auction site php, build website ebay

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1910675