Đang Thực Hiện

326960 Ecommerce Site

We just need a typical ecommerce site (fashion). Go to [url removed, login to view] to get the idea of what we want.

What we need:

-programming - PHP, database - MySQL

-webdesign

-blog (subdomain)

-forum (subdomain)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: webdesign site, webdesign forum, webdesign fashion, idea webdesign, get webdesign, asos com, eCommerce site, database ecommerce, website asos, site asos, fashion blog database, ecommerce site forum, database design ecommerce, programming ecommerce website, ecommerce forum, site blog fashion, ecommerce website fashion, fashion ecommerce website design, fashion website database, ecommerce site subdomain

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2072767