Đã hoàn thành

Edit my existing conatct us page

Hello everyone!!!!

I need some one to edit my contact form to a new way. I need this ASAP. This will be a short projects. More details will be provide to the wining bidder. Pleaes do not bid high. Happy Bidding.

Kĩ năng: CSS, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design contact us page, contact us page design, edit my website, edit existing, edit contact form, form edit, contact page projects, edit bid, short php projects, edit short, provide details bid freelancer, provide details bid captcha entry getafreelancer, provide details bidarticle, provide details bid, french translation provide details, eager provide details present, edit projects, contact form edit, adding page flip existing page, bidder needs provide drawings, provide details bid description net, edit form

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, Sri Lanka

ID dự án: #1675031

Được trao cho:

code4u1

Hello I can do this job.

$2 USD / giờ
(7 Đánh Giá)
2.4

9 freelancer đang chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

flashdeveloperau

let's start

$10 USD / giờ
(62 Nhận xét)
6.2
xyzrkt

Hi, I am ready.

$6 USD / giờ
(82 Nhận xét)
6.0
exitsol

Experienced PHP guy here. Lets get started right away

$5 USD / giờ
(119 Nhận xét)
5.9
OurDesignz

Greetings, I"ll be glad to offer my services for this project.

$5 USD / giờ
(56 Nhận xét)
5.8
itconsultindia

php/html team

$8 USD / giờ
(10 Nhận xét)
3.1
sagipl

Hello, ready to start working on your project. Please check PMB. Thanks Raghu Kulakarni

$8 USD / giờ
(3 Nhận xét)
2.9
rooshfara

Let me do it, b4 that check my review & portfolio !

$3 USD / giờ
(3 Nhận xét)
2.5
grvrai

Hi, I'am a new freelancer, have a look on my recent projects. 1. [url removed, login to view] [ Magento work ] 2. [url removed, login to view] 3. [url removed, login to view] 4. [url removed, login to view] 5. [url removed, login to view] Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0