Đang Thực Hiện

153370 Exact orkut clone needed

i need an exact orkut clone. budget under $50. ready made exact script, please show wrking demo.

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: dkos, exact website clone, script orkut clone, orkut design clone, design exact, script clone orkut, orkut clone php script, orkut clone php, clone orkut php, clone needed, orkut clone script, orkut website, clone orkut, orkut clone, orkut script, website orkut, website clone needed, script orkut, demo orkut, orkut

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bhopal, India

ID dự án: #1899553