Đang Thực Hiện

144706 favicon generator

Cat-copy of favicon generator site at [url removed, login to view] is needed. Plus the site may create favicons from pics as done at [url removed, login to view]

Please only experienced programmers on such topics.

I will not escort any money unless programmer has minimum 5 positive feedback.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: design generator, design generator website, generator, favicon, copy cat, minimum positive feedback, favicons, money generator, generator website, favicon generator, php favicon, php favicon generator, cat topics, design favicon, website generator php, favicon design, php website generator, favicon php, copy pics website, favicon generator php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1890882

Đã trao cho:

monoeci

Details on PMB.

$95 USD trong 7 ngày
(12 Đánh Giá)
4.2