Đã Hủy

File Sharing Site : Phase-1, Part-1

Phase-1, part - 1 Item 2 - Home Page - except 2.5, which is PSD to Joomla template conversion Item 9 - Admin panel, except item 9.6, which is related to reward function.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: function - 1 to 1, phase, FILE sharing, design phase, psd phase design, pending phase, part admin, file sharing php, site template file sharing, website file sharing template, joomla file psd, conversion file, website template file sharing, psd site template joomla, template joomla phase, file home, file sharing site joomla, file sharing template website, admin psd template, file sharing design, website admin panel psd, pascalo77, template file sharing, phase psd, site joomla conversion

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Julien Perly, France

ID dự án: #1663001

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

Jonathanrock1

PLEASE SEE PMB

$300 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0